Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Szumowo  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Szumowo

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Szumowo.

Mapa Geoportal Szumowo
Mapa z granicą gminy Szumowo

Dane urzędu

Urząd Gminy Szumowoul.1 Maja 50Szumowo, 18-305

Tel: 86 476 80 11

Fax: 86 476 80 11

Elektroniczna skrzynka podawcza: /u37v4uui2j/

E-mail: sekretariat@szumowo.pl

Powiat: zambrowski

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Szumowo: 2014042

Witryna: szumowo.pl

Władze lokalne: Wójt Jarosław Cukiermanszumowo@szumowo.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Szumowa

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Szumowo to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Szumowo na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Szumowa, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Szumowa, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Szumowa

Gmina Szumowo w liczbach

Powierzchnia gminy Szumowo*

141 km2

790 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Szumowo*

4 759 mieszkańców

1902 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Szumowo*

34 mieszkańców na km2

2045 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Szumowo

Geoportal Szumowo prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Szumowo, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Szumowo.

Dostęp do danych Geoportalu Szumowo

Jak powstał Geoportal gminy Szumowo?

Geoportal Szumowo powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Szumowo, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Szumowo.

Geoportal Szumowo umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Szumowo oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Szumowo, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Szumowo

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Szumowo?

Informacje na Geoportalu Szumowo

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Szumowo?

Korzyści z Geoportalu Szumowo

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Szumowo?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Szumowo.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Szumowo łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Szumowie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Szumowa zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Szumowo, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Szumowo oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Szumowo. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Szumowa możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Szumowa. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Szumowo. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Szumowo.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Szumowie.

  Geoportal gminy Szumowo posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Szumowo. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Szumowie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Szumowo przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Szumowie.

  W Geoportalu Szumowo przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Szumowo. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Szumowie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Szumowo zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Szumowo, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Szumowo oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Szumowo.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Szumowo. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Szumowo są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Szumowo podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Szumowo.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Szumowie. W Geoportalu gminy Szumowo udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Szumowie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Szumowo.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Szumowo. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Szumowo.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Szumowo, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Szumowo. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Szumowo.

 • Zabytki w gminie Szumowo

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Szumowo. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Szumowo oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Szumowo.

 • Informacje o wyborach w gminie Szumowo

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Szumowo. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Szumowo i wiele istotnych informacji.

Geoportal Szumowo dla mieszkańców

Geoportal Szumowo jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Szumowo. Na mapie Szumowa sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Szumowo mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Szumowo. Korzystając z map Geoportalu gminy Szumowo w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Szumowo są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Szumowo dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Szumowo dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Karta informacyjna przedsięwzięcia na budowę hali

Przejdź do wpisu